Công trình tiêu biểu

Nhà máy Samsung

Hệ thống camera nhà máy kho xưởng Samsung

Kho Lazada

Hệ thống Camera kho Lazada

Kho Vilexim

Hệ thống camera Kho Vilexim

Sony
SAMSUNG
PANASONIC
Hikvision
cANON
NIKKON